header laag

Locatie: WTC Stadsplateau Utrecht (Naast CS - 'Office Operators')

Trainer: Erik Burema, 1 acteur (zie trainer en anderen)

Werktijden: 09:30 - 12:30 en 13:30 - 17:00

Je plaatst jezelf hiermee op de voorlopige deelnemerslijst. Je plaatsing is definitief zodra je factuur betaald is.

Deelnemer

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Organisatie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Prijs € 225,-
BTW € 47,25
Totaal € 272,25
Betaalwijze; Je ontvangt een factuur

Toestemming

Invalid Input
Invalid Input

Leveringsvoorwaarden en privacy verklaring - School voor Adviseren - Open Inschrijving

Wie zich inschrijft voor een programma gaat een overeenkomst met ons aan. Hierin is meegenomen dat de School voor Adviseren ook contractuele verplichtingen heeft met de locatie en vaak met docenten en acteurs.
In verband met die overeenkomst vragen we je om persoonsgegevens af te staan. Hieronder vind je onze leveringsvoorwaarden en onze privacy verklaring. Klik hier voor de PDF versie.

1. Inschrijving

 • Je eerste inschrijving is altijd een voorlopige inschrijving, waarvan je meteen een bevestiging ontvangt. Je inschrijving wordt definitief na ontvangst van betaling.
 • Je schrijft je altijd in voor een specifieke uitvoering van een programma. We vermelden het moment waarop en de plaats waar we een programma uitvoeren op de website, op het inschrijfformulier en in de bevestigingsmail.
 • Op het opgegeven mailadres ontvang je een factuur, na betaling ook een bevestiging en alle informatie die je nodig hebt.

2. Vragen

 • Voor vragen over ons aanbod of over de administratieve afhandeling van je inschrijving kun je ons bereiken op 06 46 57 16 25 of op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • We zullen je vragen binnen een termijn van 1 week beantwoorden.

3. Annuleren

 • We gaan verplichtingen aan met onze docenten, acteurs, locaties en weigeren andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom brengen we bij annuleren kosten in rekening.
 • Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de training betaal je 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training betaal je 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren korter dan 1 maand voor aanvang van de training betaal je 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de training betaal je 100% van de overeengekomen prijs.
 • Volgens deze regeling storten we terug op de rekening waarvan ook ontvangen hebben.

4. Overmacht

 • Als je moet annuleren vanwege ziekte, een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving overleggen we hoe we dat zo kunnen oplossen dat het voor beide partijen redelijk voelt.
 • Een overvolle agenda geldt niet als overmacht.

5. Verschuiven

 • Als je wilt opschuiven naar een volgende versie van hetzelfde programma behandelen we dat als een annulering. Alleen in de situatie waarin iemand van een eventuele wachtlijst jouw plaats kan innemen, berekenen we geen annuleringskosten.

7. Studiemateriaal

 • Al het studiemateriaal dat we uitdelen tijdens de opleiding of training wordt automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, hand-outs, oefeningen enzovoort.
 • Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van Erik Burema. Je mag het kopiëren voor gebruik binnen jouw organisatie, zolang je de bron duidelijk vermeldt. We zijn zelf ook duidelijk over onze bronnen.

8. Betaling

We zetten de factuur standaard op je bedrijfsnaam en vermelden daarbij je eigen naam. Voor het jaarprogramma kunnen we eventueel een betalingsregeling afspreken.

9. Te weinig deelnemers

 • We mogen een programma zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 6 deelnemers zijn.
 • Wanneer we een programma afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.
 • Wanneer we een programma afzeggen, vervallen je betalingsverplichtingen. We storten de betaling terug op de rekening waarvan we ook ontvangen hebben.

10. Docent of locatie niet beschikbaar

 • Als op de dag van een programma een docent of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende docent of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug.
 • We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een docent of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van uitvoering van het programma.
 • Als vervanging in een langlopend programma niet lukt, ontvang je een evenredig deel van je betaling terug op de rekening waarvan we ook ontvangen hebben.

11. Privacy

 • Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort. Ten overvloede: we geven ook geen persoonlijke informatie van een deelnemer aan de (betalende) organisatie.
 • In de privacy verklaring hieronder lees je welke gegevens we van je verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

12. Professionele norm en klachtenregeling

 • We doen ons best om onze programma’s te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. We zijn aan te spreken op de gedragscode van beroepsvereniging NVO2.
 • Vind je dat we onze verplichtingen niet zijn nagekomen? Dan kun je een klacht bij ons indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in je klacht duidelijk waartegen je bezwaar maakt, op grond waarvan je bezwaar maakt en wat je wilt dat wij daaraan doen.
 • We laten je binnen 2 weken weten dat we je klacht ontvangen hebben en in behandeling nemen.
 • We behandelen je klacht strikt vertrouwelijk.
 • We zullen je klacht binnen 4 weken afhandelen. Als we onverhoopt meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld om onderzoek te doen, laten we je dat weten. We geven je dan ook een indicatie van de termijn waarop je uitsluitsel kunt verwachten.
 • We zullen je klacht en de manier waarop we die hebben afgehandeld, registreren en bewaren voor de duur van 2 jaar.
  Icoon NVO2
 • Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben behandeld? Dan kun je dit aankaarten bij de eerder genoemde beroepsvereniging NVO2. De NVO2 commissie neemt een geschil alleen in behandeling wanneer je niet langer dan 12 maanden geleden aantoonbaar bij ons een klacht hebt ingediend.
 • Het oordeel van de NVO2 geschillencommissie is bindend voor ons.

Privacyverklaring

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit:

 • welke gegevens we verzamelen;
 • waartoe we dat doen;
 • hoe we ermee omgaan;
 • hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens achter. Hieronder beschrijven we welke gegevens we over je verzamelen.

 • Als je onze website bezoekt, registreert onze server je IP-adres
 • Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen we je om je mailadres.
 • Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons meestal je naam, telefoonnummer en/of mailadres.
 • Bij enkele programma’s vragen we je een intakeformulier in te vullen. Daarop laat je biografische informatie achter, bijvoorbeeld over je opleiding, je huidige functie en je leerwensen.
 • Wanneer je je inschrijft voor een programma ben je verplicht om je voor- en achternaam, je huisadres, je postcode en woonplaats, je telefoonnumer en je mailadres af te geven. We vragen je ook naar je huidige functie en ervaring als adviseur, maar die informatie is niet verplicht.
 • Wanneer je deelneemt aan een programma vragen we je om voorbeelden te geven van situaties uit je werk of uit je privésfeer.
 • Wanneer je een jaarprogramma hebt afgerond, vragen we je om je geboorteplaats en – datum op te geven (voor certificaat).

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer. Op onze website gebruiken we geen cookies om je gangen na te gaan en we hebben geen like-buttons die je gegevens doorspelen aan bedrijven als Facebook.

Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met onze programma’s. We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij je leerwensen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren. We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen strikt vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze alleen delen met andere als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We delen je gegevens alleen met de docenten en acteurs die voor ons werken. Met hen hebben we afspraken over privacy. Verder kan onze boekhouder (ten Donkelaar Administraties) namen en adressen zien. Zij geven hier zelf een privacy statement over af.
We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat. De verbinding naar onze website is beveiligd met SSL-technologie. Je herkent dit aan het groene slotje dat verschijnt in je browser. Onze eigen computers zijn beveiligd met een professionele firewall.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op en we maken het voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij beroepsvereniging NVO2 (zie ook leveringsvoorwaarden open inschrijving punt 12)

Heb je tips, vragen of andere feedback? We horen het graag van je. School voor Adviseren - Hanninksdijk 1 - 7428 MH - DEVENTER - KvK 09153162 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 46 57 16 25.