header laag

Jan Vrencken, Team- en organisatieadviseur, deelnemer masterprogramma

 

Ik wilde als adviseur / coach graag beter begrijpen hoe je in gesprekken met hoger management meer diepgang kunt bereiken. Mijn beeld was dat hoger management altijd praat over de grote lijnen. Daarbij wilde ik beter doorgronden wat een manager dan bezig houdt in het nemen van besluiten ofwel het besturen van een afdeling. Hoe kan ik dus beter aansluiten bij het gedachtenproces van hoger management.

En daarom besloot ik om bij Erik een Masterclass Strategisch Adviseren te volgen.

 

Nu is mijn stijl van gesprekken voeren om me zo goed mogelijk voor te bereiden en dus een vragenlijstje op te stellen. Het is mijn drive om zo veel mogelijk uit een gesprek te halen.

Tijdens de masterclass werd me stapsgewijs helder dat mijn drive ook wel eens verstikkend kan werken op de gesprekspartner. Als het ware vastbijten en niet loslaten voordat je al je antwoorden hebt. Maar, hoe hard ik ook werk, het blijft toch voelen alsof ik niet helemaal connected ben.

 

Bij een manager die ik begeleide in een afdelingsbreed verbetertraject voelde ik dat hij niet geheel open tegen me was, alsof hij iets wilde verbergen.

Navraag leerde dat hij inderdaad ‘niet goed in zijn vel’ zat. In plaats van mijn gedrevenheid om de waarheid middels mijn spervuur aan vragen naar boven te halen, besloot ik om het eens op een andere wijze te proberen en om vooral geen vragenlijst ter hand te hebben.

 

Ik stelde de open vraag: “hoe gaat het?”

Wat volgde was een lang betoog over de afdeling, de medewerkers, de resultaten. Vervolgens stelde ik de vraag: “En wat doet dat met jou?” Even was het stil, alsof hij een besluit moest nemen en alsof er iets in hem veranderde.

 

Er volgde een lange uitleg waarin hij vertelde hoe moeilijk hij het had om het hoofd boven water te houden en dat te verbloemen met mooie verhalen. Immers, hij wilde niet falen. Achteraf kan ik zeggen dat ik het proces gevoed heb met vragen als ‘en hoe uit zich dat dan?’ of ‘wat zou je het liefst willen?’. Maar belangrijker was waarschijnlijk dat ik wist dat ik in de positie was om die vragen te mógen stellen en dat ik me meer door m’n antenne’s liet leiden dan door m’n vragenlijst. Zo bewogen we eigenlijk in korte tijd naar waar zijn échte behoefte zat. De mooiste tegenvraag die ik kreeg was: ‘Kan je me hierbij helpen?’

Vervolgens heb ik hem nog drie maanden begeleid bij zijn échte belemmeringen en sloot ik af met een manager die weer meer zichzelf was.

 

Een van de belangrijkste learnings van deze masterclass is dan ook dat de kracht van timing en ruimte geven méér oplevert dan de gedrevenheid om alles te willen weten door het stellen van veel vragen.

 

Tijdens de training heb ik Erik ervaren als een persoon die mijn proces steeds heeft gevoed met de juiste vragen én feedback. Het leek wel alsof hij allang wist wat mijn leertraject was maar vulde dat niet voor me in, hij wekte eerder nieuwsgier op. De nieuwsgier om te willen weten hoe dat nu écht werkt om met meer ruimte en meer ‘antenne’ ook meer te weten te komen.

 

 

Wat zeggen klanten